torsdag den 4. december 2014

Børne- og Ungeudvalgets møde den 2. december 2014

Se referatets punkter:
3. Orientering om Kompetenceplan 2014-2020 (Kompetenceplanen findes under Kompetenceløft)
4. Strategi for "Den åbne skole" i Silkeborg Kommune (Strategien findes under Materialer)

torsdag den 6. november 2014

Børne- og Ungeudvalgets møde den 4. november 2014

Se referatets punkter:
4. Orientering om implementering af skolereform (Dialogmøde om Den åbne skole, Pædagogiske prototyper, Sygefravær og Ressourcetildeling kommende skoleår) - indstillingen godkendt
5. Orientering om Kompetenceplan 2014-2020 - sagen er udsat
6. Forslag til disponering af skolereformens omstillingspulje - indstillingen godkendt
9. Godkendelse af udarbejdelse af strategi for fremtidens skolebyggeri - indstillingen godkendt

onsdag den 8. oktober 2014

Lærings- og udviklingsmål for skolevæsenet er godkendt

Lærings- og Udviklingsmål for Silkeborg Kommunes skolevæsen sammenfatter og målretter den samlede indsats, således at skolereformens formål og intentioner følger og korresponderer med Lærings- og Trivselspolitikken. Målene er:
  • Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at udfolde egne faglige, personlige og relationelle potentialer
  • Skolens læringsmiljøer sikrer børns ret til at indgå i fællesskaber
  • Skolens læringsmiljøer sikrer praksis, der bygger på viden og udvikling af viden.
Børne- og Ungeudvalget godkendte sagen på møde den 7. oktober 2014.

Desuden blev der orienteret om oprettelse af talentklasser, FabLabs deltagelse i Skolerigsdagen, Lektiecafé på skolerne, Skolebyggeri i fremtiden, Befordring, Mærsk-ansøgninger og Kompetenceplan, alt i sag 3: Orientering om implementering af skolereform.

mandag den 29. september 2014

Skolebestyrelseskursus

for de nye skolebestyrelser den 1. september 2014 med rammesætning og gennemgang af skolebestyrelsens opgaver i lyset af skolereformen, find materialet på Dialogforum for skoleområdet's hjemmeside.

fredag den 29. august 2014

Kompetenceløft i undervisningsfagene, fagteambeskrivelse og projektbeskrivelse

Fagteambeskrivelse (af 12. juni 2014) om fagteamets og skolelederens rolle i kompetenceløftet samt endelig projektbeskrivelse for samarbejdet mellem Silkeborg Kommune og VIA (af 28. august 2014) findes under Kompetenceløft.

torsdag den 21. august 2014

onsdag den 13. august 2014

Film - the new public school in Denmark

The Ministry for Education has earlier this year published a film and a miniguide about the new public school in Danish. Now they are published in Arabic, Bosnian, EnglishSomali and Turkish.

mandag den 11. august 2014

Elevernes og forældrenes behov efter sommerferien

Se KL's videoindslag med formanden for Danske Skoleelever og formanden for Skole og Forældre om. Begge ser gerne, at kommuner og skoleledere i højere grad inddrager forældre og elever i den nye skole. Se under Materialer

fredag den 20. juni 2014

Kompetenceløft og materialer

Korrespondance vedr. kompetenceløftet på fanebladet Kompetenceløft, Viborgs animationsfilm og KL's nyeste materiale samt samarbejdsaftalen mellem Læringskonsulenterne og Silkeborg Kommune på fanebladet Materialer - se selv...

mandag den 16. juni 2014

Video om Den nye folkeskole

Undervisningsministeriet har udgivet en videofilm, der forklarer både reformens overordnede ramme og giver gode eksempler på, hvordan enkelte temaer i reformen kan tage sig ud i praksis.
Desuden er der quiz, miniguide og mange spændende artikler, målrettet til elever, forældre, medarbejdere, borgere m.fl., på hjemmesiden.

torsdag den 12. juni 2014

Inspiration til god kommunikation med forældrene - og eleverne

Der er nu udgivet et lille notat til skolerne om god kommunikation med forældrene - og eleverne. Se det under fanebladet For forældre.
Desuden nyt om linjefags-kompetenceløftet under Kompetenceløft samt blæserundervisning under  Materialer.

onsdag den 14. maj 2014

Nye faneblade på bloggen

Find de temaer og artikler, der er særligt interessante for dig som elev, forældre, medarbejder eller leder, ved at kigge på det relevante faneblad.
Fanebladet Kompetenceløft er også nyt.

onsdag den 9. april 2014

tirsdag den 4. februar 2014

Ny funktion på bloggen

På stormødet i Kjellerup SMS'ede mange af mødedeltagerne deres spørgsmål vedr. arbejdet med implementeringen af skolereformen og "Silkeborgaftalen". Der er nu her på bloggen oprettet en FAQ, hvor vi løbende besvarer de indsendte spørgsmål. Svarene vedrørende lærernes arbejdstid er afstemte med Silkeborg Lærerforening (der er kommet et par nye spørgsmål/svar på FAQ-oversigten, der står (NY) efter spørgsmålet).

torsdag den 9. januar 2014

Program til stormøde den 16. januar 2014


Program til stormødet den 16. januar 2014 kl. 17.30-19.30 for det pædagogiske personale i Silkeborg Kommunes skolevæsen.