fredag den 20. juni 2014

Kompetenceløft og materialer

Korrespondance vedr. kompetenceløftet på fanebladet Kompetenceløft, Viborgs animationsfilm og KL's nyeste materiale samt samarbejdsaftalen mellem Læringskonsulenterne og Silkeborg Kommune på fanebladet Materialer - se selv...

mandag den 16. juni 2014

Video om Den nye folkeskole

Undervisningsministeriet har udgivet en videofilm, der forklarer både reformens overordnede ramme og giver gode eksempler på, hvordan enkelte temaer i reformen kan tage sig ud i praksis.
Desuden er der quiz, miniguide og mange spændende artikler, målrettet til elever, forældre, medarbejdere, borgere m.fl., på hjemmesiden.

torsdag den 12. juni 2014

Inspiration til god kommunikation med forældrene - og eleverne

Der er nu udgivet et lille notat til skolerne om god kommunikation med forældrene - og eleverne. Se det under fanebladet For forældre.
Desuden nyt om linjefags-kompetenceløftet under Kompetenceløft samt blæserundervisning under  Materialer.