For ledere

For dig som leder

Folkeskolereformen stiller både nye krav til skolens ledelse og giver ledelsen en række nye muligheder.
På denne side har Undervisningsministeriet samlet de temaer, der er særligt relevante for dig som leder: http://uvm.dk/Den-nye-folkeskole/For-dig-som/Leder. Her er både en ny video, quiz og mange spændende artikler.
 
I Silkeborg Kommune:
Rapporten "Skoleledelse - tæt på eller langt fra", et produkt i projekt Lærer- og Ledelsesarbejde i forandring. Udarbejdet af Alexandra Instituttet og VIA University College, maj 2014.

Ledelsesgrundlag for skoleledelse - er færdiggjort efter en proces hen over 2014.
 
Materiale til ledelseskonferencen den 27.-28. oktober 2014:

På det kommunale intranet for ledere og medarbejdere, Fællesnettet, findes også materiale i Arkiv > Videndeling og dokumenter > 01 Overordnet styring > Folkeskolereform 2014.

Tre typer ledere - hvem er du? EVA har pr. 10. september 2014 offentliggjort en undersøgelse af lærere og pædagogers kompetenceudvikling. Undersøgelsen tegner bl.a. et billede af tre ledertyper, hvoraf ’Den strategiske leder’ er hende, der får mest ud af sine medarbejderes kompetenceudvikling. Er det dig? Videoen Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling - fra EVA, Danmarks Evalueringsinstitut.